Cezmar & Edex  Biuro Usług Informatycznych
Aleja Kasztanowa 21, 53-125 Wrocław
tel./fax 71 337 30 36,
e-mail: cezmar@cezmar.com.pl
www.cezmar.com.pl
Tuto, celeriter, iucunde curare (leczyć bezpiecznie, szybko, przyjemnie) - Asklepiades (ok. 128-56 p.n.e.)

Strona Główna  |  Produkty  |  Usługi  |  Dystrybucja  |  Częste Pytania  |  Linki


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 1. Jak zainstalować program ProMedico/ProRabbit?
 2. Przy próbie wejcia do kartoteki pacjentów wy?wietlany jest komunikat "Too many files open". Co robić?
 3. Kiedy próbuję wpisać literę "ą" na ekranie wyświetla się litera "Ń".
 4. Jak sobie poradzić z komunikatem "Non system disk error..." podczas uruchomienia komputera?
 5. Mam drukarkę HPLJ5L. Gdy chcę wydrukować receptę otrzymuję niepełny wydruk. Widać jedynie część nazwiska i adresu pacjentki.
 6. Po zainstalowaniu ProMedico program daje się uruchomić jedynie jako wersja demonstracyjna, choć instalacja odbyła się bez problemów.
 7. Po uruchomieniu programu wyświetlany jest pomniejszony obraz. Mam Windows 2000.


e-Mail:
Wybierz temat:
Treść:

Powrót do początku

Jak zainstalować program ProMedico (ProRabbit)?

Instalacja sprowadza się do kilku prostych czynności:

 • utworzyć nowy folder, np. C:\PROMED (C:\PRORAB) i wkopiować tam zawartość krążka lub rozpakować tam archiwum
 • utworzyć na pulpicie skrót do pliku C:\PROMED\PROM.BAT (C:\PRORAB\PROR.BAT) i w jego właściwościach ustawić uruchamianie na pełnym ekranie oraz zamykanie po zakończeniu.
 • uruchomić program przy pomocy skrótu. W polu Symbol użytkownika należy wpisać ADMI. Hasło jest puste.

Powrót do początku

Przy próbie wejścia do kartoteki pacjentów wyświetlany jest komunikat "Too many files open". Co robić?

W zależności od systemu operacyjnego należy:

 • MS-DOS, Windows 9x - w pliku C:\CONFIG.SYS zmodyfikować lub dopisać linię FILES=100. Następnie proszę zrestartować komputer.
 • Windows Me - w pliku C:\WINDOWS\SYSTEM.INI w sekcji [386Enh] dopisać linię PerVMFiles=100 i zrestartować komputer.
 • Windows 2000, XP - w pliku C:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG.NT należy zmodyfikować linię FILES=100.

Powrót do początku

Kiedy próbuję wpisać literę "ą" na ekranie wyświetla się litera "Ń".

Problem wynika z podwójnego przekodowania klawiatury - Windows zwykle używa strony kodowej 852, a ProMedico wykorzystuje standard Microvex. Należy przed uruchomieniem ProMedico przywrócić stronę kodową 437. Proszę w pliku PROM.BAT, przed wywołaniem PROMED.EXE, wstawić linie:

 • MS-DOS, Windows 9x
  mode con codepage prepare=((437) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
  mode con codepage select=437
  keyb us,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys
 • Windows Me
  Należy z menu Start wybrać Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Informacja o systemie. Następnie z menu Narzędzia wybrać Narzędzia Konfiguracji systemu i w zakładce Międzynarodowe wpisać stronę kodową 437.
 • Windows 2000, XP
  mode con cp select=437
  kb16 us,437

Powrót do początku

Jak sobie poradzić z komunikatem "Non system disk error..." podczas uruchomienia komputera?

Proszę wyjąć dyskietkę z napędu i nacisnąć dowolny klawisz.


Powrót do początku

Mam drukarkę HPLJ5L. Gdy chcę wydrukować receptę otrzymuję niepełny wydruk. Widać jedynie część nazwiska i adresu pacjentki.

Tuż przed uruchomieniem wydruku pojawia się okno z parametrami wydruku. Należy ustawić lewy margines na 20-21 znaków - proszę dobrać eksperymentalnie.


Powrót do początku

Po zainstalowaniu ProMedico program daje się uruchomić jedynie jako wersja MINI, choć instalacja odbyła się bez problemów.

Proszę uruchomić w trybie MINI funkcję 6.Organizacja systemu/8.Zmiana nagłówka. Program wyświetli Klucz programu, który proszę przesłać do nas pocztą elektroniczną lub przekazać telefonicznie. Pocztą zwrotną prześlemy dedykację, która odblokuje program.


Powrót do początku

Po uruchomieniu programu wyświetlany jest pomniejszony obraz. Mam Windows 2000.

Trzeba przełączyć tryb wyświetlania na 25 linii. W PROM.BAT wstaw linię:

mode con lines=25

ProMedico potrafi wykorzystać 50-wierszowy tryb pracy. 
Powrót do początku

 

cezmar.com.pl
© C&E Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011r.